Sprawozdanie finansowe Municypalny FIZ 31.12.2015 r. - AgioFunds