Sprawozdanie EuCO FIZ AN na 30.06.2016 r. - AgioFunds