Sprawozdanie Finansowe AGIO OPPORTUNITY FIZ na 30.06.2016 - AgioFunds