SF funduszu MERU FUND FIZ w likwidacji sporządzone na dzień otwarcia likwidacji tj. na dzień 22 MAJA 2020 ROKU - AgioFunds