SF funduszu IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ w likwidacji sporządzone na dzień otwarcia likwidacji tj. na dzień 19 MAJA 2020 ROKU - AgioFunds