SF AGIO GLOBALNY KAPITAŁ FIZ w likwidacji sporządzone na dzień otwarcia likwidacji tj. na dzień 12 LISTOPADA 2020 ROKU - AgioFunds