Senseria Capital FIZ AN Komunikat o błędnej wycenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 31.03.2022 - AgioFunds