Raport bieżący 31 - powołanie osób zarządzających 27.11.2019r. - AgioFunds