Raport bieżący - WANCI za 27 05 2019 r. - AgioFunds