Raport bieżący 99 – WANCI za 16.05.2023 - AgioFunds