Raport bieżący 99 - WANCI za 16 04 2019 r. - AgioFunds