Raport bieżący 99 – WANCI za 15.05.2023 - AgioFunds