Raport bieżący 99 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds