Raport bieżący 98 - WANCI za 15 04 2019 r. - AgioFunds