Raport bieżący 98 – WANCI za 13 05 2020 r. - AgioFunds