Raport bieżący 98 – WANCI za 12 11 2019 r. - AgioFunds