Raport bieżący 98 – WANCI za 12.05.2023 - AgioFunds