Raport bieżący 98 – WANCI za 12 05 2020 r. - AgioFunds