Raport bieżący 97 – WANCI za 28 04 2020 r. - AgioFunds