Raport bieżący 97 – WANCI za 23 06 2021 r. - AgioFunds