Raport bieżący 97 - WANCI za 12 04 2019 r. - AgioFunds