Raport bieżący 97 – WANCI za 11 05 2020 r. - AgioFunds