Raport bieżący 96 – WANCI za 27 04 2020 r. - AgioFunds