Raport bieżący 96 – WANCI za 18 05 2021 r. - AgioFunds