Raport bieżący 96 – WANCI za 12.05.2022 - AgioFunds