Raport bieżący 96 – WANCI za 08 05 2020 r. - AgioFunds