Raport bieżący 96 – WANCI za 07 11 2019 r. - AgioFunds