Raport bieżący 96 – WANCI za 07.09.2021 - AgioFunds