Raport bieżący 95 – WANCI za 14 05 2020 r. - AgioFunds