Raport bieżący 95 - WANCI za 11 04 2019 r. - AgioFunds