Raport bieżący 95 – WANCI za 09.05.2023 - AgioFunds