Raport bieżący 95 – WANCI za 06.09.2021 - AgioFunds