Raport bieżący 95 – WANCI za 05 05 2021 r. - AgioFunds