Raport bieżący 94 – WANCI za 3.09.2021 - AgioFunds