Raport bieżący 94 – WANCI za 27.04.2022 - AgioFunds