Raport bieżący 94 – WANCI za 10.05.2022 - AgioFunds