Raport bieżący 94 - WANCI za 10 04 2019 r. - AgioFunds