Raport bieżący 94 – WANCI za 06 11 2019 r. - AgioFunds