Raport bieżący 93 – WANCI za 26.04.2022 - AgioFunds