Raport bieżący 93 – WANCI za 2.09.2021 - AgioFunds