Raport bieżący 93 – WANCI za 09.05.2022 - AgioFunds