Raport bieżący 93 - WANCI za 09 04 2019 r. - AgioFunds