Raport bieżący 92 – WANCI za 16 06 2021 r. - AgioFunds