Raport bieżący 92 – WANCI za 12 05 2021 r. - AgioFunds