Raport bieżący 92 – WANCI za 11 05 2020 r. - AgioFunds