Raport bieżący 92 – WANCI za 1.09.2021 - AgioFunds