Raport bieżący 92 – WANCI za 06.05.2022 - AgioFunds