Raport bieżący 92 – WANCI za 05.05.2023 - AgioFunds