Raport bieżący 92 – WANCI za 04.05.2023 - AgioFunds