Raport bieżący 92 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds